Mediabank Global Reach Talen
0 Shoppingcart
Contact
Klik op het regio icoon als u de taal wilt wijzigen.

Selecteer jouw locatie

Pyramid Table 02, Pyramid Bench 12, Result Chair, Embrace  headerxxl

Het kantoor blijft van toegevoegde waarde

Ondanks de opkomst van het thuiswerken, blijft het kantoor voor werkgevers én medewerkers van toegevoegde waarde. Werkgevers vinden verbinding met de organisatie, het bieden van sociale activiteiten en het faciliteren van creatieve samenwerking een belangrijk voordeel van het kantoor. Ook volgens medewerkers biedt het kantoor veel voordelen.

 • 86% vindt het kantoor belangrijk om zich verbonden te voelen met de organisatie.
 • 78% vindt het kantoor belangrijk als gezonde, arboverantwoorde werkplek.
 • 80% vindt het kantoor belangrijk om professionele vaardigheden te ontwikkelen.
NL Ahrend Illustratie HWC Onderzoek percentage toegevoegde waarde kantoorpand
‘Een goed bureau, een goede bureaustoel, een rustige werkplek en een prettige werkomgeving zijn voor mij redenen om naar kantoor te komen.’
Quote medewerker

Steeds meer behoefte aan flexibele inrichting

Werkgevers en medewerkers hechten steeds meer waarde aan de thuiswerkplek, overlegruimtes en stilteruimtes. Organisaties zijn daarom van plan de komende jaren het hybride werken nog beter te ondersteunen. En voeren daarvoor aanpassingen door op kantoor.

 • 28% van de werkgevers is van plan te voorzien in de behoefte van de medewerkers om rustig te kunnen (video)bellen.
 • 40% van de werkgevers verwacht meer inklapbare, verrijdbare of aanpasbare meubels, bijvoorbeeld zit-sta-werkplekken, toe te passen in de kantooromgeving.
 • De meest verwachte aanpassing door werkgevers is het bieden van meer flexibele werkplekken (41%).

Top 3 populaire ruimtes

NL Ahrend Illustratie HWC Onderzoek top 3 populre ruimtes
Royal Ahrend interior view of Inspiration Centre AIC in Amsterdam SP12

Hybride werken positief gewaardeerd

Hybride werken, deels op kantoor en deels thuis of op een andere locatie, sluit aan bij de behoeften en verwachtingen van medewerkers. Ook werkgevers zijn positief over flexibel werken.

 • 62% van de medewerkers vindt de werkgever aantrekkelijker als die de mogelijkheid biedt op verschillende locaties te werken.
 • 70% van de werkgevers ervaart dat de productiviteit omhoog gaat door hybride werken.
 • 6 op de 10 medewerkers vinden dat hybride werken bijdraagt aan een betere werk-privébalans.

Aanpassingen voor een aantrekkelijke kantooromgeving

Om het hybride werken te ondersteunen, heeft 47% van de werkgevers het kantoor al aangepast op hybride werken. En 41% van de werkgevers verwacht dat (opnieuw) te doen. De belangrijkste aanpassingen die werkgevers de komende 3 jaar verwachten:

 • 33% van de werkgevers wil meer sociale ruimtes/soft seating bieden voor informeel teamoverleg of 1-op-1-overleg.
 • 29% van de werkgevers wil investeren in meer afgesloten concentratieplekken.
 • 28% van de werkgevers wil meer (video-)belcellen faciliteren om rustig te overleggen.

Belangrijkste veranderingen komende 3 jaar

NL Ahrend Illustratie HWC Onderzoek top 5 gewenste kantooraanpassingen boven elkaar

Vierkante meters kantoorruimte

Het thuiswerken is voor velen al het nieuwe normaal. Toch verwacht een deel van de ondervraagde werkgevers – tegen de trend in – de komende jaren een toename van het aantal vierkante meters op kantoor. Veel werkgevers vinden het een uitdaging om de grote diversiteit aan werkzaamheden in te passen in het aantal vierkante meters.

 • 31% verwacht een toename van het aantal vierkante meters.
 • 38% verwacht dat het aantal vierkante meters gelijk blijft.
 • Slechts 24% verwacht een afname.
‘Bestaande ruimtes ombouwen naar ruimtes die geschikt zijn voor online meetings was de afgelopen jaren een van onze grootste uitdagingen.’
Quote werkgever
Flexbox, 1200, Ease  landscapem

Belang van ruimtes voor videobellen neemt toe

Steeds meer werkzaamheden en activiteiten vinden digitaal plaats, in plaats van op locatie. Het belang van ruimtes om te kunnen (video)bellen en hybride te vergaderen neemt daarom toe.

 • 20% van de medewerkers mist voldoende ruimte op kantoor voor hybride vergaderingen of videogesprekken.
 • 33% van de werkgevers heeft al gehoor gegeven aan de wens van medewerkers om rustig te kunnen (video)bellen.
 • 28% van de werkgevers gaat de komende jaren meer ruimtes bieden voor (video)bellen en hybride vergaderen.
‘Hoe we collega’s op verschillende locaties blijven verbinden wordt de komende tijd voor onze organisatie een uitdaging.’
Quote werkgever

Thuiswerkplek onderdeel van arbeidsvoorwaarden

Thuiswerken is, net als op kantoor werken, een standaard onderdeel van het hybride werken. Daarom vraagt de thuiswerkplek, net als de kantoorwerkplek, om ergonomisch meubilair. En vinden veel medewerkers het een arbeidsvoorwaarde.

 • 70% van de medewerkers verwacht dat de thuiswerkplek standaard is opgenomen in de arbeidsvoorwaarden ten opzichte van twee derde van de werkgevers.
Balance, Zest, Revolt  landscapem

Download hier de onderzoeksrapportage

Nieuwsbrief