Scholenproject “Hinderwetwetvergunning"

Op 13 en 14 maart hebben groep 7 en 8 van een aantal basisscholen een bezoek gebracht aan de fabriek van Ahrend in Sint-Oedenrode.

Erfgoed Brabant en de Stichting Curioso hebben samen met Ahrend een cultuur-educatief project ontwikkeld, waarbij deze 11- en 12–jarigen zich verdiepen in de Hinderwetvergunning van 1991 van Ahrend Produktiebedrijf Sint-Oedenrode.

Terug in de tijd
Met de kinderen ging Ahrend terug in de tijd waarin de fabriek te maken krijgt met strenge milieu-eisen, belangen van omwonenden en overlast. Ter voorbereiding op het schoolproject kregen zes klassen van drie verschillende basisscholen een brief van de toenmalige directeur de heer Rein Willems, gedateerd 10 maart 1991. In de brief doet de heer Willems het dringende verzoek aan de kinderen om zoveel mogelijk duurzame ideeën te bedenken waarmee Ahrend de Hinderwetvergunning krijgt. De ideeën moesten worden geformuleerd in een brief, gericht aan de directie van Ahrend.

Duurzame ideeën
De kinderen kwamen met prachtige duurzame ideeën, zoals:

  • meer fietsverkeer stimuleren als woon-werk verkeer
  • al het personeel ophalen en thuis brengen met een busje
  • water-energie toepassen middels een waterrad in de plaatselijke rivier, de Dommel
  • zonnepanelen op het dak plaatsen zodat het grootste dak van Sint-Oedenrode energie kan leveren voor het hele dorp
  • geen deodorant meer gebruiken in de fabriek vanwege de drijfgassen
  • minder ramen in de fabriek zodat er minder geluid naar buiten kan

Maar ook…

  • plaats alle machines op rubber bevestigingen om zo trillingen te voorkomen
  • water en warmte hergebruiken
  • muur- en dakisolatie toepassen
  • spaarlampen gebruiken

Rondleiding en kunstwerken
Als beloning voor al het werk werden de kinderen ontvangen bij Ahrend om te gaan kijken wat er nu echt allemaal gerealiseerd is en hoe Ahrend ervoor gezorgd heeft in 1993 de Hinderwetvergunning te verkrijgen. De kinderen kregen een rondleiding langs aantoonbaar duurzame elementen op de productievloer. Aansluitend maakten de kinderen een tijdelijk kunstwerk in de vorm van een Mandala (cirkel of kring) dat symbool staat voor de kringlopen. Uiteraard werden de kunstwerken gemaakt van (kindvriendelijk) afval en verpakkingsmateriaal.

Al met al een zeer geslaagde en leerzame dag.