Mediabank Global Reach Talen
0 Shoppingcart
Contact
Klik op het regio icoon als u de taal wilt wijzigen.

Selecteer jouw locatie

Strukton Worksphere en Ahrend hebben de overeenkomst ondertekend om twee onafhankelijke innovaties, te weten Strukton PULSE en de Ahrend Comfortwerkplek, aan elkaar te koppelen. Zo ontwikkelen we samen in co-creatie duurzame en productieve huisvestingsoplossingen. Energiebesparing, een eenvoudiger installatieconcept voor de gebouweigenaar én comfort voor de individuele gebruiker zijn de uitgangspunten van deze proof-of-concept.

Data liggen ten grondslag aan state-of-the-art leef- en werkomgevingen. Strukton PULSE brengt de data van de mens, techniek en omgeving bij elkaar. Dit voorkomt storingen, verlengt levensduur en reduceert het energieverbruik en de onderhoudskosten. Het resultaat is een prettige en comfortabele omgeving. De Ahrend Comfortwerkplek is een gepersonaliseerde hightech werkplek waarbij onder andere biodynamische verlichting, warmte, koeling en werkplekhoogte op basis van een digitaal ergonomisch paspoort makkelijk kunnen worden ingesteld.

Co-creatie voor optimale werkomgeving

Evert Lemmen, CEO Strukton Worksphere: 'Innoveren doe je niet alleen. Je moet over je eigen grenzen heen durven kijken en samen met partners nieuwe innovatieve ideeën verder brengen. Dit resulteert in een meer duurzame en gezonde werk- en leefomgeving. Wij geloven daarin als Strukton Worksphere.'

In deze proof-of-concept koppelen we deze twee onafhankelijke innovaties, te weten Strukton PULSE en de Ahrend Comfortwerkplek, aan elkaar. Het te verwachten resultaat? Een hogere comfortbeleving van zowel de werkplek als de werkomgeving en daarnaast een lager energieverbruik. Immers door het klimaat in gebouwen op werkplekniveau instelbaar te maken en in plaats van luchtverwarming persoonsgericht te verwarmen, kunnen gebouweigenaren energie en kosten besparen. Enerzijds kan het energieverbruik tot 25% gereduceerd worden omdat alleen de werkplekken die in gebruik zijn worden verwarmd of gekoeld. Anderzijds waarderen medewerkers de mogelijkheid om de werkplek volledig in te stellen op basis van persoonlijke voorkeuren, wat een gunstig effect heeft op de productiviteit en het terugdringen van ziekteverzuim. Op langere termijn zijn de voordelen een eenvoudiger installatieconcept bij revitalisering en besparing op (vervangings-) onderhoud. Deze proof-of-concept loopt tot eind 2017.

Eugène Sterken, CEO Koninklijke Ahrend: ‘Innovatie is geen doel op zich. Uiteindelijk gaat het om toegevoegde waarde genereren voor onze klanten. Deze strategische samenwerking stelt ons in staat om de slimme Comfortwerkplek te integreren in het ecosysteem van het gebouw. Onze klant kan op deze manier een energiereductie realiseren en het welzijn van zijn gebruikers in de werkomgeving vergroten.'

Over Strukton Worksphere

Strukton Worksphere, onderdeel van Strukton, creëert door in te zetten op kennis, techniek en innovatie een gezonde, veilige, comfortabele en duurzame omgeving waarin mensen kunnen verblijven, werken en reizen. Strukton Worksphere: clever technology for modern life.

TKI ImPeKt project

De Comfortwerkplek zit in een pilotfase van het zogenaamde TKI ImPeKt project (ImPeKt: Implementatie Persoonlijk Klimaat). Binnen dit project ontwikkelt en test Ahrend samen met Abel Delft, Trilux, TNO, TU Delft, ING en Sodexo een prototype van een persoonlijk klimaatsysteem. Het ImPeKt project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

Lees meer over Ahrend Smart Office.