Mediabank Global Reach Talen
0 Shoppingcart
Contact
Klik op het regio icoon als u de taal wilt wijzigen.

Selecteer jouw locatie

Colour portrait of Euge ne Sterken and Rofl Verspuij with 2020 Verta in grey

Rolf Verspuij nieuwe CEO

Vanaf 1 december 2023 zal Rolf Verspuij (46, foto rechts), op dit moment CFOO van kantoorinrichter Koninklijke Ahrend de CEO positie overnemen van Eugène Sterken (55, foto links). Onder leiding van Sterken groeide Ahrend in de afgelopen 10 jaar succesvol uit tot een internationaal toonaangevende inrichter van “vitaliserende” werkomgevingen en werd het bedrijf moderner en gezonder. Voor een nieuwe termijn heeft Sterken aangegeven zelf niet meer beschikbaar te zijn en om die reden zal hij het stokje doorgeven aan zijn opvolger Verspuij, met wie hij al sinds 2012 een hecht directieteam vormt.

Eugène Sterken werkte, met een onderbreking van zes jaar, in totaal 25 jaar voor Ahrend. Na een verblijf in het buitenland maakt hij eind 2011 de overstap van het Franse Lyreco terug naar Ahrend, eerst als COO en vanaf medio 2013 als CEO. Onder zijn leiding deed Ahrend sindsdien diverse overnames (w.o. Gispen), breidde het internationaal uit en onderging het een succesvolle transformatie naar een toonaangevende inrichter van vitaliserende werkomgevingen. Met een duidelijke “One-Company” visie en ondersteund door vooruitstrevende ontwikkelingen van nieuwe producten en services voor steeds meer hybride en digitale werkomgevingen is het bedrijf in deze periode gezonder, duurzamer en moderner gemaakt.

Zijn aanstaande opvolger en mede-directielid Rolf Verspuij, is op dit moment onder andere verantwoordelijk voor Finance, ICT, HR en Supply Chain Management. De afgelopen jaren leidde hij de modernisering van de wereldwijde toeleveringsketen en creëerde hij een geïntegreerde management services organisatie.

Joost van Meerbeeck, Voorzitter RVC Koninklijke Ahrend, zegt in een toelichting:

“We zijn Eugène erkenning en dank verschuldigd voor hetgeen hij tot heden voor Koninklijke Ahrend heeft betekend en de inspirerende wijze waarop hij Ahrend heeft geleid in de afgelopen jaren. Hij loodste Ahrend met succes door een van de moeilijkste periodes in de geschiedenis tijdens de Covid-19-pandemie waarin met nieuwe innovaties snel werd ingespeeld op de grote veranderingen bij onze klanten, waaronder de versnelling in digitalisering en de opkomst van hybride werken. Met zijn kenmerkende energie, creativiteit en uithoudingsvermogen heeft hij het bedrijf in de afgelopen 10 jaar internationaal sterk uitgebouwd, succesvol getransformeerd en weer in alle opzichten moderner en gezonder gemaakt.”

Rolf Verspuij treedt formeel per 1 december 2023 in functie als nieuwe CEO van Koninklijke Ahrend, aldus Van Meerbeeck. “Rolf heeft sinds zijn aanstelling in 2012 veel indruk gemaakt met het creëren van één wereldwijde supply chain. Hij heeft de juiste mix van ervaring en vaardigheden om voort te bouwen op het fundament dat inmiddels is gelegd en om onze ambities als toonaangevende kantoorinrichter blijvend waar te maken. De wervingsprocedure voor een nieuwe CFO hebben we inmiddels ook in gang gezet.”

Eugène Sterken vult aan:

“Het was een enorme eer en groot plezier om ruim 10 jaar als CEO voor Koninklijke Ahrend te mogen werken. In deze periode hadden wij als directie niets kunnen bereiken zonder het harde werk, de toewijding en de inventiviteit van al onze collega’s over de hele wereld, en ik wil hen daar alvast zeer voor bedanken. Samen hebben we in deze periode met veel passie en energie gewerkt aan ons strategisch plan. Het geeft veel voldoening dat dit gepaard is gegaan met internationale groei en een duidelijk verbeterde winstgevendheid. Ook ben ik trots op de snelle manier waarop wij als bedrijf hebben ingespeeld op de grote uitdagingen en veranderingen waarvan sprake is geweest in de afgelopen jaren. Onze mensen hebben juist ook toen blijk gegeven van een grote wendbaarheid om klanten wereldwijd te kunnen blijven helpen en binden met een reeks nieuwe innovaties (gericht op het welzijn en de productiviteit van mensen in een steeds meer hybride en digitale werkomgeving – red), waardoor we nu relevanter zijn dan ooit. Ahrend is een prachtig bedrijf met een mooie toekomst. En natuurlijk feliciteer ik Rolf, met wie ik fijn heb samengewerkt, hartelijk met zijn benoeming. Ik kijk ernaar uit om hem het stokje de komende periode zorgvuldig door te geven.”

Rolf Verspuij zegt in een toelichting op zijn benoeming:

“Ik ben verheugd met het vertrouwen dat de Raad van Commissarissen uitspreekt met de benoeming als de volgende CEO van Koninklijke Ahrend. De strategische richting van het bedrijf zullen we vervolgen en waar nodig verder aanscherpen. Ik kijk ernaar uit om met het hele team uitstekende producten en diensten voor klanten te blijven ontwikkelen en verbeteren, een nog betere werkgever te worden en lange termijnwaarde toe te voegen voor onze aandeelhouders en al onze stakeholders. Tenslotte wil ik Eugene voor onze samenwerking en voor hetgeen hij onze organisatie heeft gebracht bedanken.”

Eugène Sterken blijft onverminderd in functie tot 30 november 2023 en zal tot die tijd zijn werkzaamheden in binnen- en buitenland blijven uitvoeren respectievelijk overdragen.