Mediabank Global Reach Languages
0 Shoppingcart
Contact
Click on the region icon to change the language

Select your Location

Team_Up, Balance, 2020 Extra Verta, S25   headerxxl

Společnost Royal Ahrend klade na ochranu osobních údajů velký důraz a s osobními údaji návštěvníků nakládá s největší opatrností. Proto potvrzujeme, že osobní údaje budeme zpracovávat výhradně v souladu s platnými zákony.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost Royal Ahrend zpracovává, shromažďuje a používá osobní údaje. Pod pojmem „osobní údaje“ se rozumí části informací, které mohou být použity ke zjištění totožnosti nebo dohledání skutečné (fyzické) osoby.

Které osobní údaje společnost Royal Ahrend shromažďuje a pro jaké účely?
Společnost Royal Ahrend smí používat osobní údaje pouze pro obchodní nebo jiné oprávněné účely:

pokud je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy související s provozem webu, včetně zlepšování procesů a údržby webu, poskytování informací vaší osobě a přímého marketingu;
pokud jste s použitím souhlasili pro konkrétní, výslovně popsané a odůvodněné účely; a/nebo
pokud je to nezbytné ke splnění právní povinnosti.
Používáme osobní údaje, které nám poskytujete následujícími cestami:
Obecný kontaktní formulář – vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, když dobrovolně vyplníte kontaktní formulář na našem webu. Sem patří osobní údaje, jako je jméno, název organizace, e-mailová adresa a telefonní číslo. Tyto osobní údaje slouží pouze k zodpovězení vašich dotazů a/nebo k poskytnutí služeb či informací, které jste si vyžádali.

Formulář s žádostí o servis – vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, když nám zašlete žádost o servis. Sem patří osobní údaje, jako je jméno, název organizace, e-mailová adresa a telefonní číslo. Tyto osobní údaje slouží pouze k zodpovězení vašich dotazů a/nebo k poskytnutí služeb, které jste si vyžádali.

Nabídkový formulář – vaše osobní údaje shromažďujeme, když si od nás vyžádáte cenovou nabídku. Sem patří osobní údaje, jako je jméno, název organizace, e-mailová adresa a telefonní číslo. Tyto osobní údaje slouží pouze k zodpovězení vašich dotazů a/nebo k poskytnutí cenové nabídky, kterou jste si vyžádali.

Zákaznické služby – vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, abychom mohli zpracovat váš dotaz a/nebo stížnost, když se obrátíte na naše zákaznické služby. Údaje budeme shromažďovat pouze v rozsahu nezbytném k tomu, abychom vám mohli pomoci s vyřešením dotazu a/nebo stížnosti.

Formulář pro uchazeče – prostřednictvím formuláře pro uchazeče (tlačítko přihlášky) se můžete ucházet o naše volné pracovní pozice. Můžete si vybrat, zda pošlete svůj životopis. Když se u nás ucházíte o práci, shromažďujeme vaše osobní údaje. Jde například o jméno, dosažené vzdělání, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto osobní údaje jsou použity pouze při zpracování vaší žádosti o zaměstnání.

Akce – když se registrujete na některou z našich akcí, budete při registraci požádáni, abyste uvedli oslovení, jméno, název organizace, pracovní pozici, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Vaše jméno, pracovní pozici a název organizace budeme sdílet s dalšími účastníky stejné akce.

Newsletter – pokud máte zájem o náš newsletter, můžete se přihlásit k jeho odběru. Když se přihlásíte k odběru newsletteru, budeme shromažďovat vaše osobní údaje pro marketingové účely.

Přístup do mediatéky – o vaše osobní údaje požádáme, budete-li chtít získat přístup do naší mediatéky. Jde například o jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto osobní údaje jsou používány pouze k poskytnutí přístupu do Mediabanky.

Odhlášení odběru marketingových sdělení – máte právo se kdykoli a bezplatně odhlásit ze zasílání marketingových sdělení. Stačí nás kontaktovat na adrese communications@ahrend.com nebo použít možnost „Odhlásit se z odběru“, která je obsažená v každém marketingovém e-mailu, který vám zašleme.

Poskytnutí údajů třetím stranám
Společnost Royal Ahrend neposkytuje osobní údaje třetím stranám mimo skupinu Royal Ahrend. Osobní údaje však mohou být sdělovány v rámci skupiny Royal Ahrend.

Některé služby, které poskytujeme, ale vyžadují zapojení třetích stran. Abychom zajistili dostatečnou ochranu vašich osobních údajů, byly tyto třetí strany pečlivě vybrány a přijaly zákonem požadovaná opatření. Osobní údaje budou těmto třetím stranám zpřístupněny pouze v takové míře, ve které je tyto třetí strany potřebují k poskytování příslušných služeb. Tato třetí strana, která je zpracovatelem údajů, je povinna jednat pouze na základě pokynů společnosti Royal Ahrend, nesmí zveřejňovat osobní údaje bez zvláštního povolení, je povinna zavést vhodná provozní a technická bezpečnostní opatření a umožnit společnosti Royal Ahrend kontrolu jejich dodržování.

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím stranám, jako jsou regulační úřady a orgány činné v trestním řízení, pokud jsme k tomu ze zákona povinni nebo pokud je to nezbytné s ohledem na prevenci a odhalování podvodů, jiných trestných činů a/nebo k zajištění zabezpečení sítě a informací. .

Ukládání a zničení osobních údajů
Při zpracování osobních údajů se jich snažíme zpracovávat co nejméně. Společnost Royal Ahrend může shromažďovat pouze takové osobní údaje, které jsou vhodné, relevantní a nejsou nepřiměřené. Nerelevantní nebo nepřiměřené údaje zničíme nebo odstraníme. Vaše údaje budou uloženy po dobu nezbytnou k tomu, abychom vám mohli poskytnout služby a nabídnout ty nejkvalitnější služby. Je možné, že některé údaje budeme muset uchovávat po delší dobu, například pokud to vyžaduje zákon.

Zabezpečení údajů
Společnost Royal Ahrend klade velký důraz na dobré zabezpečení osobních údajů. Proto jsme podnikli vhodná bezpečnostní opatření, abychom vaše osobní údaje ochránili a zabránili jejich zveřejnění, použití, úpravě a zničení a neoprávněnému přístupu k těmto údajům.

Důvěrné informace
Společnost Royal Ahrend bere na vědomí, že vámi poskytnuté informace mohou být důvěrné povahy. Nikdy nedovolíme, aby byly vaše důvěrné informace použity nesprávně nebo nezákonně. Zachováme důvěrnost vašich osobních údajů a ochráníme je v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a veškerými platnými zákony.

Mějte přehled o svých údajích a využijte možnosti je upravit

  • odmítnout používání osobních údajů, máte právo provádět jejich kontrolu a žádat jejich opravu;
  • být zapomenuti;
    vznést kdykoli námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu.
  • Pokud chcete vědět, jaké informace o vás máme zaznamenané, nebo pokud nás chcete kontaktovat a uplatnit svá práva, pošlete nám prosím e-mail na adresu dataprivacy@ahrend.com.

Úpravy v našich zásadách ochrany osobních údajů
Naše zásady ochrany osobních údajů mohou být kdykoli změněny. Na této stránce najdete nejaktuálnější informace. Revize této verze proběhla naposledy 9. října 2019.