Mediabank Global Reach Languages
0 Shoppingcart
Contact
Click on the region icon to change the language

Select your Location

Balance Scrum   headerxxl

Tento web slouží výlučně k poskytování informací o společnosti Royal Ahrend (Koninklijke Ahrend B.V.), souvisejících právnických osobách skupiny a jejích produktech. Informace by měly být spolehlivé, ale mohou být kdykoli upraveny nebo smazány bez jakéhokoli upozornění. Mohou se vyskytnout chyby a nedostatky. Informace na tomto webu poskytuje společnost Royal Ahrend bez jakékoli (odvozené) záruky, pokud jde o jejich správnost, úplnost a/nebo vhodnost.

Návštěvou tohoto webu souhlasíte s prohlášením o zřeknutí se odpovědnosti, a to i s tím, že společnost Royal Ahrend nenese odpovědnost za případné škody způsobené mj. chybami a neúplnými informacemi, použitím informací poskytnutých společností Royal Ahrend na tomto webu, radami, nápady či materiály a/nebo použitím informací nebo materiálů na webu týkajících se tohoto webu nebo webů, na které je odkazováno hypertextovým odkazem nebo jinak. Společnost Royal Ahrend dále nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nebo spojené s poskytováním informací prostřednictvím internetu nebo nevyhnutelné při poskytování informací na internetu, jako jsou závady nebo přerušení chybami nebo zpoždění při poskytování informací nebo služeb společností Royal Ahrend prostřednictvím tohoto webu nebo jiným elektronickým způsobem.

Veškerá autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví ve spojitosti s informacemi ve všech oddílech tohoto webu jsou vlastnictvím společnosti Royal Ahrend nebo jsou uvedena se souhlasem příslušného vlastníka. Bez výslovného písemného souhlasu společnosti Royal Ahrend není dovoleno tento web ani jeho části zveřejňovat, kopírovat či ukládat. Tento souhlas není vyžadován pro osobní, nikoli komerční použití.