Mediabank Global Reach Languages
0 Shoppingcart
Contact
Click on the region icon to change the language

Select your Location

Loungescape, Mevr Monroe   headerxxl
Hesta, 1200   landscapem

Investice do prostředí

Zaměstnanci, kteří se cítí propojeni se svou organizací, mají pozitivní zkušenosti a jsou zapálení pro věc. V dnešní době mají zaměstnanci k firmě podobně kritický přístup jako zákazníci. Nejdůležitější pro ně už není jen výše platu, ale spíše souhrn různých faktorů, jako je mobilita a možnost pracovat odkudkoli, produkt nebo služba, kterou firma nabízí, a celkové poslání organizace.

Výzkum ukazuje, že angažovaní zaměstnanci jsou produktivnější, odvádějí lepší práci a dosahují vyššího skóre spokojenosti u zákazníků. Navíc klesá i míra absencí a předčasného odchodu z firmy. Dalším důvodem, proč investovat do prostředí pro zaměstnance, je boj o talenty.  Jak konkurenční boj o kvalitní zaměstnance přitvrzuje, organizace si uvědomují, že pokud chtějí přilákat a udržet talenty, musí se výrazně odlišit od konkurence. Společnosti se musí snažit získat talentované lidi tím, že ve svých zaměstnancích probudí pracovní nadšení. Důraz se klade na interakci, kreativitu, propojení a inspiraci. Díky tomu působí každé pracoviště autenticky.

Faktory lepšího prostředí pro zaměstnance

Rozhodujícím faktorem je nakonec to, zda se zaměstnanec ve firmě cítí dobře a jako doma. Roli hrají tři kritéria – kultura, technologie a fyzické pracovní prostředí.

Kultura

Dobrá firemní kultura znamená dobrou interakci s kolegy a organizací. Společenské vztahy, které na pracovišti navazujeme, mají výrazný vliv na to, jak vnímáme svého zaměstnavatele. V pracovním prostředí můžete podpořit spolupráci organizováním outdoorových aktivit, ale také vytvořením vhodného plánování prostoru, jako je inspirativní klidová oblast nebo prostory pro brainstorming.

Recharge, Embrace, Result, Pyramid   landscapem

Technologie

Se správnou technologií máme práci snazší. Patří sem software k vyřizování každodenní práce a také ke sledování a optimalizaci našich způsobů práce. Technologie nám poskytuje možnost dostat z lidí a prostoru maximum.

Tribes   landscapem

Fyzické pracovní prostředí

Pracovní prostředí je jedním z nejdůležitějších aspektů spokojenosti zaměstnanců. Patří sem design individuálních a týmových pracovních stanic a vhodných environmentálních faktorů. Atraktivní pracovní prostředí zajišťuje spokojenost zaměstnanců a umožňuje budovat pozitivní image značky.

Zásadní je také kancelář, ve které mohou zaměstnanci vykonávat veškerou svou práci efektivně a mají k dispozici ty správné zdroje. Práce podle činnosti vede ke zvýšení produktivity, lepšímu sdílení znalostí, nižším nákladům a především flexibilitě. A nezapomeňte zvážit také environmentální faktory, jako je příjemné osvětlení, optimální teplota, ergonomicky zařízené pracoviště a dostatečná ventilace.
Flexbox   landscapem
Showroom Sint Oedenrode   squarem

Budeme rádi, když se nám ozvete!

Chcete se na něco zeptat nebo máte zájem o více informací?

Kontaktujte nás