Mediabank Global Reach Jazyky
0 Shoppingcart
Kontakt
Chcete-li změnit jazyk, klikněte na ikonu regionu

Vyberte svou polohu

Unilever   headerxxl

Multifunkční budova

Food Innovation Centre ve Wageningenu pracuje na inovativních řešeních, která umožní potravinářskému průmyslu nasytit narůstající světovou populaci udržitelným a zdravým způsobem. Při tomto procesu je zásadní úzká spolupráce s řadou partnerů. Centrum se nachází mezi potravinářskými start-upy, výzkumnými centry a nevládními organizacemi, takže má tyto partnery vždy nablízku. Z tohoto důvodu se společnost Unilever rozhodla použít v interiéru otevřený půdorys. Restaurace v budově je například otevřená všem na oběd, tedy nejen zaměstnancům. Vzniklo tak stimulující prostředí, které podporuje setkávání a výměnu znalostí a nápadů mezi lidmi, a které dává vzniknout inovativním řešením. I proto se také centrum pro inovace v potravinářství Food Innovation Centre nazývá HIVE, tedy úl.

Unilever   landscapexl
Unilever   landscapexl

Cirkularita

Při navrhování a stavbě budovy se tým architektů a dodavatelů řídil kritérii jako zdravé prostředí, flexibilita, nízká spotřeba energie, ekologické materiály a cirkulární ekonomika. Příkladem může být podzemní úložiště energie. Pokud jde o vybavení, 95 % interiéru tvoří renovovaný materiál, většinou z předchozích kanceláří společnosti Unilever. Po konzultaci s architektonickou kanceláří Fokkema Architecten jsme vypracovali doporučení pro vybavení budovy v souladu s principy cirkulární ekonomiky.

Unilever   portraiti
Unilever   landscapem
Unilever   landscapexl
Unilever   landscapexl
Unilever   landscapexl
Unilever   portraiti

Projektový management

Pro Ahrend spočívala hlavní výzva tohoto projektu v logistice. Ve Food Innovation Centre bylo znovu použito kancelářské vybavení z jiných evropských kanceláří společnosti Unilever. Kvůli tomu bylo nutné veškerý skladovaný nábytek zkontrolovat a zaevidovat. Během tohoto procesu jsme zaznamenávali stav nábytku a posuzovali, zda ho bude nutné vyčistit nebo případně upravit. Museli jsme také zajistit, aby nábytek odpovídal barevnému schématu jednotlivých pater. Všude tam, kde byl potřeba nový nábytek, jsme dokázali společnosti Unilever poradit s výběrem nábytku z plně cirkulárního materiálu. Stejně jako společnost Ahrend je i Unilever členem nadace McArthur.

Unilever   squarem

Rádi vám pomůžeme najít to správné řešení!

Přemýšlíte o vytvoření udržitelného a otevřeného pracovního prostředí, jako má společnost Unilever?

Kontaktujte nás