CEO Koninklijke Ahrend in paneldiscussie met Staatssecretaris Jetta Klijnsma over social return en de participatiewet

Op 16 november zal mevrouw Jetta Klijnsma (staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een werkbezoek brengen aan Presikhaaf Schoolmeubelen Arnhem. Deze sociale werkplaats is halverwege dit jaar overgenomen door Koninklijke Ahrend.

Tijdens dit bezoek vindt een uitgebreide rondleiding plaats door het bedrijf. Na de rondleiding volgt een speciale paneldiscussie over het onderwerp ‘de rol van ondernemingen bij de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Eugène Sterken, CEO van Koninklijke Ahrend, zal samen met een viertal betrokkenen en de staatssecretaris invulling geven aan de paneldiscussie.

Op weg naar 125.000 banen voor mensen met een ziekte of handicap

Het kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers moeten voor deze mensen tot 2026 in totaal 100.000 banen creëren. De overheid regelt dit voor 25.000 mensen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beoordeelt in het derde kwartaal van 2016 de tussenstand van de banenafspraak. Is het afgesproken aantal banen niet gehaald? Dan wordt er vanaf 2018 een quotumheffing opgelegd van € 5.000 per niet-gerealiseerde werkplek per jaar.

Paneldiscussie met diverse betrokkenen

Tijdens de paneldiscussie zullen verschillende direct betrokkenen over dit onderwerp met elkaar in gesprek gaan. Centrale vraag is hoe ondernemingen een actieve(re) rol kunnen spelen bij de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij komen alle relevante aspecten aan de orde. Zoals de financiële gevolgen van de participatiewet voor ondernemingen en de plaats van het Sociaal beleid in de strategie. De manier waarop bedrijfsleven en overheid elkaar kunnen ondersteunen. En de overwegingen van Koninklijke Ahrend om een sociale werkplaats over te nemen.

Het panel

De deelnemers aan de paneldiscussie komen uit diverse geledingen van de maatschappij en zijn ieder op hun eigen wijze bij het onderwerp betrokken. Aan de paneldiscussie zullen onderstaande personen deelnemen:

  • Monique List, oud - Discussieleider - wethouder gemeente Eindhoven
  • Jetta Klijnsma - Participatiewet, overheidsbeleid
  • Jan Bom, hoofdredacteur P+ - MVO-beleid ondernemingen
  • Vera van der Horst - Adviespunt Social Return
  • Eugène Sterken - Koninklijke Ahrend
  •  Jos Verhoeven - Start Foundation
  • Ine van Burgsteden - Wethouder Werk en inkomen gemeente Arnhem

De genodigden

Voor de bijeenkomst zullen tal van belanghebbenden worden uitgenodigd, waaronder klanten en prospects, directies van onderwijsinstellingen, politici (relevante wethouders uit de Colleges B&W), landelijke, regionale en special interestmedia en leidinggevenden van Presikhaaf en Koninklijke Ahrend.

Eerder verschenen publicaties: