Park 20|20 kiest voor Cradle to Cradle inrichter Ahrend

Park 20|20 in Hoofddorp is de eerste full service op Cradle to Cradle geïnspireerde werkomgeving in Nederland.

Duurzaamheid wordt gerealiseerd door het toepassen van de Cradle to Cradle (C2C)-filosofie van de Amerikaanse architect William McDonough en de Duitse chemicus Michael Braungart. Als leverancier van Cradle to Cradle-producten en inrichtingsconcepten richt Ahrend het C2C-paviljoen annex kantoor in. Onderdeel van Park 20|20 is het 20|20 Experience Center dat dienst zal doen als kantoorruimte voor de Park 20|20-organisatie. Dit paviljoen gaat tevens fungeren als informatiecentrum op het gebied van Cradle to Cradle, duurzaamheid en het nieuwe werken.

Owen Zachariasse, duurzaamheidsmanager van Delta Development Group: "Onze onderneming heeft besloten haar kantoor te verhuizen naar Park 20|20. Voor ons is het belangrijk om te doen wat we zeggen. Dat betekent: een productieve Cradle to Cradle-werkomgeving bieden van hoge kwaliteit."

"Toen we keken welk kantoormeubilair wij zouden kunnen gebruiken, was Ahrend de voor de hand liggende keuze. Net als wij is ook Ahrend bezig met het creëren van Cradle to Cradle-omgevingen, waarbij gezonde materialen worden toegepast. Hun manier van denken en werken komt overeen met het gedachtegoed van Park 20|20."

Eugène Sterken, Chief Commercial Officer van Ahrend licht toe: "Fantastisch dat juist deze organisatie heeft gekozen voor Ahrend als partner; wij zijn daar heel trots op. Dit bewijst eens te meer dat Ahrend vooroploopt als het gaat om het toepassen van het Cradle to Cradle-gedachtegoed in de bedrijfsvoering. Ahrend is de enige Cradle to Cradle-inrichter in de wereld."

"Bij het inrichten van het paviljoen kijkt Ahrend niet alleen naar haar Cradle to Cradle-producten, zoals de toepasselijk genaamde Ahrend 2020-bureaustoel, maar ook naar de materialisering, zoals climatex-stof en C2C-lak en de productieprocessen. De samenwerkingsvorm (lease) garandeert een restwaarde en een tweede leven voor het meubilair."

Over Park 20|20

Park 20|20 is een gebied in Hoofddorp dat is ontworpen door architect William McDonough, één van de grondleggers van het Cradle to Cradle-gedachtegoed. In het park wordt een uniek duurzaamheidsniveau gerealiseerd, in combinatie met een mensgerichte ontwerpbenadering, met als doel een gezonde, meest inspirerende en meest productieve werkomgeving te creëren.

Park 20|20 bestaat uit unieke, op maat gemaakte gebouwen rond een autovrije groenzone met water en wandelpromenades. Parkeerplaatsen voor fietsen en auto's bevinden zich onder de kantoren. De kantoren hebben een totale oppervlakte van 89.000 m2.

De bouwmaterialen van Park 20|20 kunnen eindeloos worden hergebruikt. Een centraal, geïntegreerd energiesysteem dat gebruik maakt van duurzame energiebronnen en energie-optimale ontwerpen van de gebouwen zorgen voor aanzienlijk lagere CO2-emissies. Verder zijn er doordachte systemen voor water-, afval- en transportmanagement.

Over Cradle to Cradle

De Duitse chemicus dr Michael Braungart en de Amerikaanse architect William McDonough zijn de grondleggers van de Cradle to Cradle ('van wieg tot wieg')-filosofie. Deze houdt in dat er bij industriële productie idealiter geen afval wordt gecreëerd en dat de productkringlopen volledig worden gesloten. Producten en materialen moeten ofwel (in de biosfeer) worden verteerd, of (in de technosfeer) een nuttig volgend leven krijgen. Bij het ontwerpen van nieuwe Ahrend-producten staat de Cradle to Cradle-filosofie centraal. Materialen en onderdelen zijn recyclebaar, het gebruik van bijvoorbeeld lijm, chroom, giftige stoffen en vloeibare lak wordt vermeden. Inmiddels komt ruim een derde van de omzet van Ahrend uit C2C-producten.