Mediabank Global Reach Talen
0 Shoppingcart
Contact
Klik op het regio icoon als u de taal wilt wijzigen.

Selecteer jouw locatie

Delta, 2020 Extra Verta  headerxxl

De overheid start een groot belevingsonderzoek onder werknemers en werkgevers naar thuiswerken. Zij wil het in deeltijd thuiswerken bestendigen om de mobiliteitsvraag te beperken. Er wordt naar manieren gezocht om thuiswerken aantrekkelijker te maken. Naast belastingvoordelen (bijvoorbeeld via de werkkostenregeling), wordt hierbij ook gedacht aan extra overheidssubsidies voor de aanschaf van een gezonde, ergonomische thuiswerkplek.

Vuistregels
 
Faciliteer in deeltijd thuiswerken van werknemers en de spreiding van arbeidstijden. Houd daarbij rekening met de sector, specifieke omstandigheden en het type werkzaamheden. Maak een goede combinatie tussen online en fysiek onderwijs en houd daarbij rekening met de eigenschappen en vereisten van een opleiding en het type student. Stimuleer de kwaliteit van online onderwijs door op korte termijn te investeren. Verruim het tijdsslot voor het fysieke onderwijs. En stimuleer het gebruik van de tweewieler.

Deze vuistregels stelde de Denktank Coronacrisis op verzoek van het kabinet op, ter ondersteuning van beleid vanaf 1 september aanstaande. De vuistregels moeten voorkomen dat na de schoolvakanties iedereen weer tegelijk het OV of de auto gaat gebruiken. De vuistregels zijn gebaseerd op het onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Hieruit bleek dat met name gedeeltelijk thuiswerken, spreiden van arbeidstijden en online-onderwijs positieve effecten hebben op het verminderen van reizen met OV (openbaar vervoer).
 
Start groot belevingsonderzoek

Daarnaast adviseert de Denktank om de komende periode te gebruiken om de ervaringen van het grootste ‘thuiswerkexperiment’ dat ooit is gestart te onderzoeken. Deze inzichten helpen ons om de ingezette lijn straks op een goede manier te kunnen voortzetten.

“We moeten deze fase gebruiken om te ervaren en onderzoeken hoe we thuiswerken beleven. Waar lopen we tegenaan? Wat ervaren we als knelpunten en wat willen we graag behouden? Door deze periode te benutten voor een groot belevingsonderzoek naar thuiswerken en online onderwijs, kunnen we in september nog beter invulling geven aan het beleid”, zegt Mariëtte Hamer, voorzitter SER.
 
Blijf thuiswerken stimuleren
 
Om ook op langere termijn het verkeer te kanaliseren en duurzaamheid te bevorderen, stelt de Denktank Coronacrisis voor om het thuiswerken te blijven stimuleren. Daarbij is het belangrijk om de mogelijkheden voor thuiswerken te verbeteren en gezond thuiswerken te stimuleren binnen de kaders van de huidige wetgeving. Zo kunnen satellietkantoren op centrale plekken in steden of dorpen worden gestimuleerd, in samenwerking met organisaties of bijvoorbeeld bibliotheken. Ook is het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in kinderopvang en sluitende dagarrangementen, om thuiswerken mogelijk te maken voor ouders met thuiswonende kinderen.
 
Spreiding arbeidstijden
 
Ook zouden werkenden hun arbeidstijden meer over de dag kunnen spreiden om te voorkomen dat zij in de spits moeten reizen. Zo kun je denken aan tijdelijk meer of minder werken, variatie in aanvangs- en eindtijden, roosters en ploegendiensten.
 
Online onderwijs en spreiding onderwijstijden

Daarnaast adviseert de Denktank Coronacrisis een goede combinatie tussen online en fysiek onderwijs te maken, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in opleiding en het type student en de werkdruk van de docent. Stimuleer de kwaliteit van online onderwijs door op korte termijn te investeren en verruim het tijdsslot voor het fysieke onderwijs (in het MBO, HBO en WO) en zo nodig voor kinderopvang. Maak het gebruik van fietsen mogelijk.

Ook over de opstartfase, die vanaf 1 juni inging, adviseert de Denktank Coronacrisis. De Denktank vindt het belangrijk dat de komende maanden wordt ingezet op een gezond en veilig OV, een belevingsonderzoek naar het thuiswerken, onderzoek naar de mobiliteitsontwikkeling en de technologische mogelijkheden voor beheersing van OV-stromen, het inzetten van positieve prijsprikkels om de spits te ontlasten, aandacht voor technologische ontwikkelingen en innovatie en voorlichting.

Dit advies werd opgesteld door de werkgroep Auto en OV van de Denktank Coronacrisis en bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemersorganisaties, SER-kroonleden, het PBL, WRR en VNG, onder leiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer. De Denktank Coronacrisis is op verzoek van het kabinet met dit aanvullende advies gekomen. Eerder adviseerde de Denktank Coronacrisis het kabinet over een intelligent herstelbeleid.

Bron: SER, "Denktank Coronacrisis adviseert: maak deeltijd thuiswerken mogelijk", www.ser.nl
 • Ahrend Inspiration Centre (AIC)  DownloadLarge

  Visie Nieuwe Werkrealiteit

  Welke functies vervult het kantoor in de nieuwe werkrealiteit? Hoe kunnen we effectief (blijven) thuiswerken? De tot voor kort gangbare manier van werken op kantoren gaat er in de toekomst voorgoed anders uitzien. Hier lees je onze visie op de Nieuwe Werkrealiteit.

  Lees meer
 • Balance, Well, Recharge 45, 2020 Extra Verta  DownloadLarge

  Thuiswerkplek inrichten

  Omdat we meer tijd doorbrengen in ons thuiskantoor, is het belangrijk dat ook deze omgeving ergonomisch is ingericht. Van huren tot gerevitaliseerd meubilair; hier vind je een overzicht van de verschillende oplossingen die wij bieden.

  Bekijk het overzicht
 • Delta, 2020 Extra Verta  DownloadLarge

  Collectie thuiswerken

  Gezond thuiswerken vergt net als op kantoor een verantwoorde werkplek. Een ergonomische bureaustoel, hoogte verstelbaar bureau en computerscherm op ooghoogte zijn daarbij onmisbaar. Hier vind je de meubels in onze thuiswerkcollectie.

Balance, 2020 Verta  squarexl

Meer weten over thuiswerken?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Neem contact op