Mediabank Global Reach Talen
0 Shoppingcart
Contact
Klik op het regio icoon als u de taal wilt wijzigen.

Selecteer jouw locatie

Balance Scrum   headerxxl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Koninklijke Ahrend B.V. (“Koninklijke Ahrend”) – en de aan Koninklijke Ahrend gelieerde ondernemingen – en haar producten. De informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De informatie op deze website wordt door Koninklijke Ahrend geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Door deze website te bezoeken stemt u in met deze disclaimer en gaat u ermee akkoord dat Koninklijke Ahrend niet aansprakelijk is voor enigerlei schade als gevolg van – onder meer – onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, het gebruik van door Koninklijke Ahrend via deze website verstrekte informatie, adviezen, ideeën en/of materiaal en/of het gebruik van informatie of materiaal van websites verbonden aan deze website of waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Tevens aanvaardt Koninklijke Ahrend geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie of diensten door Koninklijke Ahrend via deze website of anderszins langs elektronische weg.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website op alle onderdelen bevat zijn eigendom van Koninklijke Ahrend of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Koninklijke Ahrend. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.