Realisatie

Management op maat

Elke klant is uniek. Wij leveren logistiek maatwerk, gericht op uw specifieke omstandigheden en wensen. Gaat u verhuizen? Met de verhuisservice van Ahrend gaat alles naadloos verder. Want u wilt snel weer aan het werk. Doen zich in de loop van de tijd veranderingen voor, dan zijn wij snel ter plaatse.

Projectmanagement
Inrichten is vaak een complexe aangelegenheid. Ahrend neemt u graag alle zorgen over de voortgang uit handen. Ervaren projectbegeleiders coördineren het inrichtingstraject van A tot Z. Geen project is hetzelfde en iedere opdrachtgever heeft specifieke wensen. Ahrend speelt hier stelt voor uw project een speciaal projectteam samen waarin alle relevante disciplines zijn vertegenwoordigd. Voor de concrete uitwerking van het ontwerp en de daarbij benodigde inventarisaties; voor de beoordeling van logistieke aspecten zoals inhuis mogelijkheden of bijvoorbeeld voor deelname aan uw verhuiscoördinatie overleg. De Projectmanager coördineert het totaal van activiteiten en de samenwerking met de betrokkenen binnen úw organisatie gedurende de looptijd van het project. Zij zorgen voor optimale communicatie en sturen op tijd, kwaliteit en budget.

Verhuismanagement
Bij verhuizingen komt veel kijken. De Ahrend Verhuisservice helpt u dit proces efficiënt te laten verlopen. Zodat uw mensen zonder verlies van productiviteit weer snel aan het werk kunnen.

Voor de verhuizing:

  • m2-behoefte vaststellen: hoeveel ruimte hebt u nodig?
  • indelen werkplekken: hoe gaan de werkruimtes eruit zien en wat komt waar te staan?
  • overschot inventariseren: welke spullen neemt u mee naar de nieuwe locatie en welke kunnen worden gerecycled, verkocht of opgeslagen?
  • inpakken: Ahrend helpt u met demontage van meubels en het inpakken ervan

Tijdens de verhuizing:

  • in- en uitladen en vervoer: snelle en efficiënte verplaatsing van uw spullen door een vakkundig verhuisteam en de inzet van hulp- en transportmiddelen.
  • uitpakken: Ahrend helpt bij het verwijderen en recyclen van het verpakkingsmateriaal en zet het meubilair volgens tekening op zijn plaats.

Na de verhuizing:

  • meubels worden gemonteerd en afgesteld volgens de ARBO-regels
  • kabelmanagement: een ‘spaghetti’ van ICT-kabels oogt slordig en is bovendien gevaarlijk. Met onze kabelservice worden kabels op een veilige manier weggewerkt
  • opleveren oude locatie: het oude pand wordt teruggebracht in de originele staat
  • opslag overschot spullen: wij zorgen voor tijdelijke opslag of recycling van het oude interieur.

Kantoormeubilair leasen
Het is goed mogelijk dat u liever least dan koopt. Het gebruik van interieurproducten is immers belangrijker dan het bezit ervan. Een gebruikscontract of operationele lease kan een goede oplossing zijn. Hierbij waarborgt Ahrend zorgeloos gebruik, een garandeerde restwaarde èn de zekerheid dat alle producten en materialen volgens het Cradle to Cradle-gedachtegoed volledig worden hergebruikt. 

Contact