Bezettingsgraad meten

Haal meer uit uw inrichting

Werkomgevings- scan

Het slim en benutten van uw vierkante meters begint met meten en analyseren. Ahrend biedt een alomvattende innovatieve meting, waarbij u zowel inzicht krijgt in de bezetting van de werkomgeving als de activiteiten die daar plaatsvinden én de waardering die gebruikers geven aan de werkomgeving.

De tijdelijke meting bestaat uit drie onderdelen:

  1. Tijdelijke bezettingsgraadmeting aan de hand van sensoren
  2. Observatie van welke activiteiten er op welke werkplekken wordt uitgevoerd
  3. Gebruikerservaringen

Haal meer uw uit inrichting

Door de informatie uit de verschillende metingen te combineren, krijgt u een totaal en compleet beeld van het gebruik en de waardering van uw werk- of leeromgeving. Op basis van die informatie kunt u actie ondernemen. Bijvoorbeeld door het reduceren van m2 bij overcapaciteit, de verhouding tussen werk- en overlegplekken aan te passen of ruimtes effectiever in te zetten tijdens piekmomenten. 

Bezettingsgraad

De bezetting en het verloop van de bezetting van de werkomgevingen wordt inzichtelijk gemaakt door het plaatsen van sensors. Deze sensors meten exact het gebruik van werk- en vergaderplekken in zowel open- en afgesloten ruimtes. Wanneer het aantal personen dat gebruik maakt van een overlegruimte groter is dan de capaciteit, kan dit erop duiden dat er te weinig overlegruimtes zijn van het juiste formaat. Na de nulmeting ontvangt u een rapportage met een inrichtingsadvies ter optimalisatie.

De juiste activiteit op de juiste plek

Aan de hand van anonieme en fysieke observaties geeft Ahrend inzicht in welke activiteiten de mensen daadwerkelijk uitvoeren op de verschillende soorten plekken in de werkomgeving. Welke plekken gebruikt men bijvoorbeeld voor overleg, voor bellen en voor geconcentreerd werken? Door observatie wordt getoetst in hoeverre het inrichtingsconcept aansluit bij het dagelijks gebruik. Deze methode is ook erg effectief voor organisaties die activiteit gerelateerd werken, agile werken en scrum methodieken in de praktijk brengen.

Gebruikerservaringen

Een kantooromgeving is pas effectief als de mensen die erin werken optimaal gefaciliteerd worden en zich prettig voelen. Zijn er bijvoorbeeld voldoende plaatsen waar je kunt overleggen of in privacy kunt bellen? En zijn medewerkers tevreden over de akoestiek in de werkomgeving? Door middel van enquêtes neemt Ahrend de gebruikerservaringen mee in het advies ter verbetering van de werkomgeving waarbij de medewerker centraal staat.

Door de informatie uit de verschillende metingen te combineren, krijgt u een totaal en compleet beeld van het gebruik en de waardering van uw werk- of leeromgeving. 

Meer informatie

Wij denken graag met u mee

Stel uw vraag of ervaar het systeem zelf met een demo! 

Volg ons

Contact