Architect
Ahrend Studio
Jaar
2016
Land
Nederland
Locatie
Rotterdam
Fotograaf
Stijn Poelstra

InHolland Rotterdam

Maar liefst 12 verdiepingen met o.a. 1400 werkplekken voor studenten, vergaderzalen en openbare ruimten voor INHolland Rotterdam door Ahrend ingericht. Ook de bibliotheek van Hogeschool Inholland Rotterdam werd omgevormd tot een gesloten studieruimte. Ahrend nam de inrichting op zich qua akoestiek, zelfstudiewerkplekken en grotere werkplekken om samen te werken.

De opdracht

Waar vroeger de bibliotheek de plek was om informatie te vinden, is dit mede door het internet volledig veranderd. Informatie is immers overal en digitaal te vinden. Hogeschool Inholland Rotterdam deed onderzoek onder de studenten en kwam er achter dat er wel behoefte was aan een ruimte waar men in rust geconcentreerd kan studeren. Vandaar de Hogeschool Inholland Rotterdam de bibliotheek om wilde vormen naar een functionele studieruimte.

De oplossing

Vanwege de nieuwe functie van de studieruimte moest de inrichting voldoen aan de akoestische waarden volgens Frisse Scholen Klasse C en aan de lichtintensiteit op de werkplekken volgens Frisse Scholen Klasse B. Dit houdt in de gemiddelde nagalmtijd maximaal 0,8 seconden mocht bedragen en er een verlichtingsintensiteit van minimaal 500 lux op het werkblad van de werkplekken moest zijn. Om slim om te gaan met het budget is er met bestaand meubilair een nieuwe situatie gecreëerd. De studieruimte heeft diverse soorten werk- en studieplekken met in het midden de Ahrend Flexblox die als samenwerkingsplek 'zonder overlast' fungeert. Daarnaast zijn er S-vormige lounge-opstellingen voor zelfstandig leren en tafels met individuele werkplekken en is meer beslotenheid gecreëerd door schermen te plaatsen.

Op basis van de aanwezige materialen, en de akoestische eigenschappen daarvan, is de uitgangspositie berekend betreffende de akoestiek in de ruimte. Op basis daarvan is berekend berekenden hoeveel m² aan akoestisch materiaal er toegepast moest worden om tot het gewenste akoestische klimaat te komen. Na de oplevering van de ruimte zijn er op verschillende plekken in de ruimte geluids- en lichtmetingen uitgevoerd waaruit bleek dat de akoestiek en de verlichting voldeden aan de vooraf gestelde eisen. Een mooi resultaat waardoor de studenten in alle rust kunnen studeren en samenwerken.

Contact