Ahrend plaatst ruim 4.000 m² aan zonnepanelen

Deze zomer worden er in samenwerking met zonnestroomleverancier KiesZon 2442 zonnepanelen geplaatst op het dak van de fabriek van Ahrend in Sint-Oedenrode. De totale oppervlakte van de zonnepanelen bedraagt ruim 4.000 m², samen goed voor een jaarlijkse besparing die gelijk staat aan het energieverbruik van bijna 200 huishoudens per jaar.

Ahrend heeft als doelstelling om in 2020 CO2 neutraal te produceren en is al sinds 1990 bezig met het verminderen van zijn energie. Zo zijn er bijvoorbeeld warmtepompen geïnstalleerd, is de isolatie van verschillende gebouwen aangepakt, zijn er energiezuinige machines aangeschaft en zijn tl-lampen vervangen voor LED-lampen. Deze initiatieven hebben geleid tot een waterbesparing van 93% en een verlaging van de CO2-footprint met 85%. Het plaatsen van 2442 zonnepanelen wordt nu aan het rijtje toegevoegd. De opbrengst van dit project wordt geschat op 500.000 kWh. Dit is vergelijkbaar met het energieverbruik van bijna 200 huishoudens en een besparing van 270 ton aan CO2 uitstoot per jaar. Daarmee behoort het project tot de 15 grootste zonnepanelen projecten in Nederland. 

Diana Seijs, Coördinator MVO en duurzaamheid bij Ahrend, durft te stellen dat bijna alle processen al volledig geoptimaliseerd waren, aangezien Ahrend al bijna 20 jaar actief deelnemer is in de ‘Meerjaren Afspraken Energie Efficiency’. “Om een nieuwe stap te kunnen zetten is er gekeken naar duurzame energiebronnen. Investeren in zonnepanelen is, gezien het grote dakoppervlakte van de productlocatie in Sint-Oedenrode, een logische keuze en een uitermate geschikte en duurzame energieopwekker. Bovendien heeft het plaatsen van zonnepanelen een verbetering ten gevolg voor het binnenklimaat, wat bijdraagt aan het welzijn van medewerkers.”

Ahrend neemt voortouw in gebruik van hernieuwbare energie

Het CBS maakte vorige week bekend dat het verbruik van hernieuwbare energie in Nederland nauwelijks stijgt. Het groeitempo moet omhoog om het aandeel hernieuwbare energie, opgesteld in het Energieakkoord van 2013, in 2020 te halen. De doelstelling is om dan een aandeel duurzame energie te hebben van 14%. Met dit omvangrijke zonnepanelen project neemt Ahrend het voortouw om bij te dragen aan de verhoging van het aandeel hernieuwbare energie in Nederland.

De zonnepanelen worden deze zomer geplaatst en zijn operationeel in september van dit jaar.

Meerjaren Afspraken Energie Efficiency (MJA3)

Sinds 1992 heeft de overheid met een groot aantal sectoren meerjarenafspraken voor de verbetering van de energie-efficiëntie. De Meerjaren Afspraak Energie Efficiency (MJA) is een vrijwillige – maar niet vrijblijvende – afspraak tussen overheid, bedrijfsleven en instellingen om de energie efficiency van producten, diensten en processen te verbeteren en daarbij het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. In dat kader is de MJA gemaakt voor het effectiever en efficiënter inzetten van energie. Met als resultaat dat de hoeveelheid benodigde energie per eenheid product of dienst vermindert. MJA heeft betrekking op activiteiten binnen het bedrijf en in de keten, en op duurzame energie. Met het MJA3-convenant draagt het ministerie van Economische Zaken bij aan het behalen van 20% CO2-reductie in 2020 en het realiseren van de energiebesparingsdoelen in het Energieakkoord. Ahrend is bijna al 20 jaar deelnemer van de MJA.

KiesZon

KiesZon financiert en realiseert zonnestroom-projecten voor de grootzakelijke markt, onroerend goed fondsen, overheid (landelijk en gemeenten) woningcorporaties en scholen. Daarnaast faciliteert KiesZon zonnestroomacties voor onder andere Greenchoice en Vereniging Eigen Huis. KiesZon onderscheidt zich door het bieden van een Operational Lease concept voor zonnestroominstallaties, dit huurconcept maakt dat duurzame energie voor iedereen haalbaar is. KiesZon is een label waaronder o.a. zonnestroom-projecten worden gerealiseerd door International Solar B.V.