Ahrend host DGBC Congres Circulair Gebouwde Omgeving

Bij Ahrend Inspiration Centre in Amsterdam vond donderdag 10 maart het Dutch Green Building Council  (DGBC) Congres Circulair Gebouwde Omgeving plaats. De ruim honderd aanwezige directieleden en managers konden tijdens het volgeboekte evenement kennis opdoen over hét duurzaamheidsthema van dit moment.

Ahrend host DGBC Congres Circulair Gebouwde Omgeving: De oplossing is verwarrend eenvoudig

Bij Ahrend Inspiration Centre in Amsterdam vond donderdag 10 maart het DGBC Congres Circulair Gebouwde Omgeving plaats. De ruim honderd aanwezige directieleden en managers konden tijdens het volgeboekte evenement kennis opdoen over hét duurzaamheidsthema van dit moment. Tegelijkertijd werden praktische handvatten gegeven om werk te maken van een circulair gebouwde omgeving. En dat is nodig, want zo stelde spreker Carol Lemmens van ARUP: “We cannot run a wasteful society on a finite planet.”

Green Deal 

Dat het een thema is waar de bouw- en vastgoedsector volop mee bezig is, blijkt wel uit de breed gedragen Green Deal Circulaire Gebouwen. Een beknopte stand van zaken over deze Green Deal vormde de logische start van de middag. Inmiddels hebben zich al meer dan 65 partijen gecommitteerd aan de doelstellingen uit deze Green Deal. Grote vraag is natuurlijk wat een circulair gebouw precies is en welke stappen er moeten worden gezet om de gebouwde omgeving circulair te maken. De indicatoren voor een circulair gebouw zijn inmiddels vastgesteld. Nu is het zaak deze om te zetten in meetbare criteria en een instrumentarium om circulariteit mee te beoordelen. Duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL zou hier een rol in kunnen spelen.

Perspectief van de overheid

Ook de overheid kan circulair bouwen stimuleren door de barrières in de regelgeving weg te nemen. Ferdi Licher, directeur bouwen en energie bij het Ministerie van BZK, gaf een kijk op de circulaire economie in de gebouwde omgeving vanuit het perspectief vanuit de overheid. Het gemeentehuis van Brummen, Park 20|20 en Stadstuin Overtoom vormen voor de overheid inspirerende voorbeelden.

Drie gram versus drie kilo 

Carol Lemmens, directeur van ARUP was ook een van de sprekers tijdens het congres. Hij confronteerde de deelnemers met een pijnlijk feit. Om drie gram zilver te ontginnen, moet je namelijk een ton aarde verschuiven. Terwijl je uit een ton oude computers maar liefst drie kilo zilver kan halen. Toch gebeurt dat maar weinig. En als het al gebeurt, dan is het door kinderhanden. Lemmens wil maar zeggen: “We cannot run a wasteful society on a finite planet.” 

“Daarbij gaat het niet alleen over je eigen ‘waste’, en ook niet alleen over je eigen materialen,” stelde Lemmens. “Je moet ook goed kijken naar jouw invloed op de gehele keten. Wat is de invloed van jouw aankoop op derden? Dat betekent dat je over industrieën heen moet kijken. En over industrieën heen moet samenwerken. Beperk je niet alleen tot de bouw- en vastgoedsector.”

Van lijn naar cirkel 

Dat dit niet eenvoudig is, onderschreef de ARUP-directeur meteen: “De economie is erg gericht op groei. De vraag is of je dan wel volledig circulair kunt zijn. Bovendien heeft de bouw ook compleet andere doorlooptijden dan andere branches, bijvoorbeeld elektronica of de auto-industrie. Feedback van gebruikers is er ook veel minder. En juist die feedback is zo ontzettend belangrijk voor innovatie.” Waar het heen moet is weg van die lineaire ontwikkelingslijn met links en rechts een aantal stappen in het proces, stelde Carol Lemmens. “Die lijn moet anders getekend worden. In een cirkel.” Lemmens ziet vooral een organisatorische uitdaging, geen technische.

Verwarrend eenvoudig 

En organisatorische uitdagingen, dat zijn precies de uitdagingen die keynote spreker Jan van Setten graag aangaat. De expert in gedragsverandering gaf aan dat het leven verwarrend eenvoudig is. Dat wil zeggen: oplossingen zijn meestal simpel, maar probeer ze maar eens te vinden. “Een proces om tot een simpele oplossing kan wel een uitdagend complex zijn,” aldus Van Setten. Hij stelt dat degenen die het meest vooruitstrevend zijn ook degenen zijn die bereid zijn om verandering aan te brengen. De kunst is die mensen in beweging te krijgen en hun gedachten en ambities toepasbaar te maken.

Round Table

Een goede stap hierin diende zich tijdens het congres al aan. De deelnemende koplopers aan het congres kregen de kans zich aan te sluiten bij een van de negen inhoudelijke Round Tables. Om inspiratie op te doen, en om praktische handvatten aangereikt te krijgen om aan de slag te gaan met circulariteit in de gebouwde omgeving.

DGBC DGBC

Gewaardeerd congres

De reacties na afloop van het congres waren erg enthousiast. “Praktische inspiratie voor de volgende stap in duurzaamheid” was een van de reacties. “Eindelijk een congres waar je echt iets van opsteekt en wordt geïnspireerd, compliment!” was een volgende. Het congres werd beoordeeld met een 8,1. Congresmoderator Ferdinand Wieman blikt tevreden terug op het congres: "Deelnemers waardeerden de focus op kwaliteit in plaats op de kwantiteit. Door die bewuste keuze hebben we ook maar maximaal 100 deelnemers op directieniveau toegelaten. In combinatie met een sterk plenair programma en 9 Round Tables, waarbij inhoudelijke vraagstukken werden besproken, heeft dit geleid tot enorm positieve reacties van de deelnemers. De deelnemers hebben niet alleen hun kennis verrijkt, maar ook de handvatten gekregen om te denken in mogelijkheden en om nu concreet door te pakken.”

Bekijk ook de foto's, de presentaties en de evaluatiecijfers van het congres op de DGBC website.