Inrichting zonder 'prikkels'

De nieuwe thuisbasis van Parkschool Sittard is een prachtig nieuw schoolgebouw midden in het groen in Zuid-Limburg. Een mooie plek waar zo'n 200 zeer moeilijk lerende kinderen hun kwaliteiten en kansen kunnen ontwikkelen. Mede door het gebruik van veel glas en daglichtkoepels is het gebouw licht en transparant.

Jacques Prinsen, directeur van Parkschool. 'We hebben verschillende projectgroepen opgericht waaronder voor het interieur/meubilair. Met die groep hebben we gekeken waar het meubilair aan moest voldoen. Bij onze school hebben we te maken met zeer moeilijk lerende kinderen waaronder veel autistische kinderen. De belangrijkste eisen voor het meubilair was dat het ergonomisch moest zijn, functioneel en kwalitatief zeer goed. Unaniem kwamen we toen uit bij Ahrend'.

Werkgroep Inrichten
'De werkgroep heeft voorbeeldsetjes laten plaatsen en natuurlijk de offertes goed bekeken en op alle punten scoorde Ahrend het beste', zegt Prinsen. De werkgroep van De Parkschool was erg betrokken bij de inrichting. Interieurarchitecte Judith Smedts van Ahrend heeft alle pedagogische en vakkundige inbreng van de werkgroep kunnen verwerken, rekening houdend met budget en praktische zaken.

Autismelokalen
De inrichting van de autismelokalen heeft Ahrend in nauw overleg met de gespecialiseerde leerkrachten en schoolpedagogen gerealiseerd. Zo zijn voor de autismegroepen maatwerk kasten gemaakt volgens het TEACCH-principe. TEACCH staat voor 'Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children'. De kinderen kunnen met de verrijdbare vakkenkasten gestructureerd en afgeschermd individueel werken. Dit past in het programma voor de behandeling en begeleiding van kinderen met autisme.

Rust en geen prikkels
Doordat op De Parkschool leerlingen van gelijk niveau in één groep zitten, zijn er in iedere groep leerlingen van verschillende leeftijden. De eenhoogte-oplossing Ahrend 452 past uitstekend in zulke groepen. Alle leerlingen hebben een tafeltje van 75 cm hoog, met een verstelbare stoel. Prettig voor de leerkracht tijdens instructie en het zorgt voor gelijkheid en rust in de groep.

Bovendien is het meubilair in een rustige, tijdloze kleurstelling gekozen, weinig prikkels voor de leerlingen. Alleen voor de kleinsten in de aanvangsgroep is bewust voor Ahrend 452 in kleutermaten gekozen. Dit zorgt voor geborgenheid en past bij het speelse karakter van de jongste kinderen.

Bekijk het project Parkschool Sittard