FM Square slaat brug tussen Facility Management en Vastgoed op de Provada

Tijdens de Provada, die op 4, 5 en 6 juni gehouden wordt in de RAI in Amsterdam, organiseren Ahrend, Facilicom, NewDirections, Planon, Sodexo en Twijnstra & Gudde het FM Square. Het FM Square is een ontmoetingsplek voor Vastgoed- en Facility Managers, waar men elkaars vakgebied kan leren kennen en waar ideeën gedeeld worden.

Op het FM Square wordt helder gemaakt dat ‘samen’ beter werkt.  De FM- en vastgoedwereld kunnen en moeten meer samen werken. Er wordt vanuit de vastgoedwereld nog teveel gedacht in vierkante meters en het neerzetten van nieuwe gebouwen voor een gebruiker, terwijl er vanuit de gebruikers kant meer vraag is naar bijvoorbeeld de aanpassing van een gebouw of inrichting.  De FM en Vastgoedwereld kunnen samen bijdragen aan deze veranderende vraag. Er liggen kansen voor beide werelden als men van elkaars kwaliteiten gebruik maakt.

Lezingen
Het themaplein biedt gedurende 3 dagen een gevarieerd en inhoudelijk programma van lezingen, discussie en interactie. Elke dag staat er een ander thema centraal:

Dindag 3 juni – Herontwikkelen, herbestemmen of transformeren?
Hoe gaan we de komende jaren om met ons incourant vastgoed? Functieverandering is in vele gevallen de oplossing, maar hoe? De toenemende structurele leegstand zet eigenaren, gebruikers en beleidsmakers aan het denken over alternatieve mogelijkheden voor hun gebouwen.

Woensdag 4 juni - ‘de creatieve stad’

Geen platgetreden paden, maar nieuwe wegen. De omstandigheden om die aan te leggen, vraagt van overheden, ontwikkelaars en financiële instellingen een ander denkproces dan wat zij gewend zijn. Zo min mogelijk voorwaarden scheppen zou de grondhouding moeten zijn in het organisch laten groeien van een creatieve stad.

Donderdag 5 juni – Zorg (voor) vastgoed
Vastgoed binnen de zorg staat door de veranderende regelgeving op zijn kop. De vastgoedorganisatie van de zorginstellingen staan voor de uitdaging een invulling te geven aan de vraag hoe de vastgoed kan worden ondergebracht, zodat deze de toekomst van de organisatie versterkt. Een creatieve en inspirerende invulling hiervan is belangrijk, zowel voor gemeenten en zorginstellingen als voor gebruikers en de vastgoedsector.

Bezoek het FM Square!
U bent van harte welkom om met ons van ideeën te wisselen of een van de lezingen bij te wonen. Het FM Square vindt u in hal 11, stand 36. Voor het volledige overzicht van de lezingen, lezinggevers en tijden kunt u hier kijken.