Vijf vragen aan Odette Ex

Odette Ex, interieurarchitect, was een van de sprekers tijdens het C2C-Café in april. Opvallend waren haar uitspraken over duurzaamheid, want Odette vindt duurzaamheid veel meer dan alleen de toepassing van duurzame materialen. Wat bedoelt ze daar precies mee?

1. Wat was de kern van je betoog op 19 april?
'We leven met z'n allen in een crisis, waarbij het lijkt alsof niemand nog het juiste antwoord heeft kunnen vinden. Alle zekerheden die de westerse wereld had opgebouwd, zijn als een kaartenhuis in elkaar gezakt. De aarde raakt uitgeput, de voedingsnood is groot, noem maar op. Geven wij met de aandacht voor duurzaamheid daar nu een marketingantwoord op of moeten we werkelijk kijken naar duurzaamheid als levensvisie? Ik denk dat laatste. Het gaat om verantwoording nemen. Dat betekent een omslag in ons denken en doen.'

2. Hoe doe je dat in je dagelijks werk?
'Als interieurarchitect heb ik bijvoorbeeld de taak om me te realiseren wat voor materialen ik kan gebruiken: waar bestaan ze uit, welke emissies vinden er plaats, welke verlijmingen zijn gebruikt en waar komen ze vandaan. Maar een duurzame visie gaat verder. Een duurzaam interieur betekent een veel nauwkeuriger formulering van de opdracht. Bij de invulling van een opdracht ga ik dan ook heel veel gesprekken aan over de wijze waarop wij daar daadwerkelijk invulling aan kunnen gaan geven. Niet alleen over materialen maar ook wat betreft de visie op ontmoeting, gastvrijheid, gezondheid, "healing environment", kringloop, onderhoud, innovatie, enzovoort.' 

3. Voelt een mens zich prettiger in een duurzame omgeving?
Daarvan ben ik overtuigd. We weten vaak niet welke emissies van materialen plaatsvinden en/of welke giftige stoffen worden uitgestoten. Dat kan resulteren in een slecht en weinig comfortabel binnenhuisklimaat waar mensen een groot deel van de dag doorbrengen. Met bewustwording over materialen kan dat een wezenlijk "belevings" verschil maken.'

4. Hoe wordt het duurzaamheidsbesef ontwikkeld?
'Het is een maatschappelijk onderwerp. Dat besef moet in organisaties (en in de politiek) vanuit het hoogste niveau als beleid worden geïmplementeerd. Daar heb je pioniers voor nodig. Gelukkig kom ik in mijn projecten steeds meer ceo's tegen die mijn visie delen en het belang van verandering inzien. Zelf houd ik regelmatig lezingen over duurzaamheid en bij de invulling van onze opdrachten nemen wij de opdrachtgevers en de gebruikers mee op deze ontdekkingsreis.'

5. Hoe gaat Ahrend om met duurzaamheid?
'Ahrend is goed bezig met duurzaamheid en met de ontwikkeling van duurzaam meubilair. En het bedrijf zet zich in voor een leefbare wereld, ook voor volgende generaties. Wel vind ik dat Ahrend daar verder in kan gaan en een voortrekkersrol kan vervullen. Er moet een grotere bewustwording ontstaan over emissies, materialen en beleving, waarbij ik denk dat Ahrend een belangrijke bijdrage kan leveren'.

Odette ExWie is Odette Ex?
Odette Ex studeerde cum laude af aan de Utrechtse hogeschool voor de kunsten (1985-1990). Bij haar afstuderen ontving ze een eervolle vermelding van de BNI. Ze sloot een vervolgstudie aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in 1993 af.  Sinds 1994 heeft ze haar eigen interieurarchitectenbureau Ex Interiors en werkt ze aan uiteenlopende interieuropdrachten voor zeer gerenommeerde commerciële en non-profit organisaties.

Een mooi voorbeeld van haar visie op duurzaamheid is het interieur van het nieuwe TNT Centre in Hoofddorp. Het geheel voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid: CO2-emissievrij, energielabel A++, een LEED Platinum certificaat en een Greencalc+ score van 1000+ punten. TNT heeft daarmee als eerste een kantoorgebouw met een gecertificeerd duurzaam interieur. In 2012 heeft het TNT Centre de internationale prestigieuze 'Sustainable Leadership Award for Design and Development' gekregen van 'The world's leading Association for Corporate Real Estate' tijdens de 'CoreNet Global Summit' in het 'San Diego Convention Center'.

Ahrend deed een groot deel van de inrichting. TNT koos Ahrend vanwege de kwaliteit, duurzaamheid en functionaliteit. Door het slimme inrichtingsconcept is er maarliefst dertig procent bespaard op de ruimte voor werkplekken. Ahrend leverde onder andere Four _Two duodesks met akoestische tussenschermen en Ahrend 700 directiewerkplekken.