Leslokalen steeds flexibeler

Zelf de dag indelen, taken op een eigen manier uit voeren en veel in teamverband werken. Het hedendaagse onderwijs vraagt om meer dan alleen een andere manier van lesgeven. De inrichting van een leeromgeving kan het zelfstandig en in teamverband werken behoorlijk verbeteren.

Competentie gericht leren is een leermethode waarbij meer gevraagd wordt van de zelfstandigheid van een leerling. Omdat leerlingen die werken volgens deze methode, vaak moeten veranderen van plek, is een andere inrichting van de leeromgeving noodzakelijk. Niet langer dertig tafels en stoelen in rijen opgesteld, maar verschillende werkruimtes in een groter gebied. Een ruimte om ontspannen te lezen, een plek voor experimenten, ruimte voor geconcentreerd werken en een grote centrale tafel waar iedereen kan aanschuiven. Maar niet alleen de inrichting is belangrijk. Ook de functies van het meubilair veranderen. Was in het klassieke lokaal een kast nog een meubelstuk om de boel netjes te houden, bij competentiegericht werken kan een open kast juist heel waardevol zijn. Zo houden kinderen zicht op hun eigen spullen en de voortgang van projecten.

Wees flexibel
Een leeromgeving hoeft niet ingericht te worden volgens een vast stramien. Bedenk wat bij de activiteiten die er plaatsvinden het beste werkt en bekijk na een paar maanden of de opstelling die je hebt gemaakt nog wel werkt. Wie weet is het handiger om die grote klassikale tafel toch niet in het midden te zetten. Of misschien blijkt de leeshoek helemaal niet zo uitnodigend te zijn als eerst werd gedacht. Beperk het tot twee of drie keer per jaar, maar wees niet bang om eens te schuiven met de tafels.

Het belangrijkste is dat er ruimtes en mogelijkheden genoeg zijn om het competentiegericht werken in goede banen te leiden. Het werken op die manier is immers niet alleen gericht op vaardigheden, maar ook op het gedrag dat bij de diverse activiteiten komt kijken. Kort gezegd, leerlingen moeten leren welke activiteit en gedrag bij welke situatie past en wat illustreert dat beter dan een daar precies op ingerichte leeromgeving?

Advies
Elke didactische keuze vraagt om een specifieke inrichtingsoplossing. Ahrend is goed op de hoogte van de verschillende didactische methoden en weet welke inrichting daarbij het beste is. Zie hier enkele voorbeelden.