Einde aan versnippering inkoop en huisvesting Rijk

Compact: dat is het sleutelwoord voor de rijksoverheid. Dat heeft onder meer gevolgen voor de inkoop en huisvesting van het Rijk. Mark Bressers, plaatsvervangend directeur Faciliteiten, Huisvesting en Inkoopbeleid Rijk bij het ministerie van BZK, schetst een plaatje van de toekomst.

Het Rijk koopt jaarlijks voor meer dan elf miljard euro bij ruim 70.000 leveranciers. 'Dat gebeurde vanuit 350 verschillende inkooppunten. Dat was wel erg versnipperd', vindt Bressers. 'Daarom bundelen we onze inkoopkracht. De opdracht was om te komen tot hooguit enkele tientallen inkooppunten.' Dit heeft nu geresulteerd in de aanwijzing van zo'n negentien, door het hele land verspreidde, inkooppunten.


Professionalisering

De bundeling moet leiden tot besparing, maar zeker ook tot professionalisering. 'Het vak van inkoper wordt steeds ingewikkelder. Denk aan de regels rondom aanbestedingen of criteria voor duurzaamheid. Met minder inkooppunten bundelen we ook onze kennis en kunde.'

Die vermindering is mede mogelijk door de invoering van categoriemanagement: voor iedere categorie producten of diensten is er één departement dat de inkoopstrategie bepaalt en rijksbreed inkoopt. 'Het gaat om producten en diensten waar alle rijksonderdelen mee te maken hebben, ongeveer de helft van alle inkopen. Dat varieert van kantoorinrichting tot dienstvoertuigen en uitzendkrachten.'


Minder werkplekken

Ook zijn huisvesting neemt het Rijk onder de loep. Bressers: 'Er komen minder ambtenaren en we gaan anders werken. Onze nieuwe norm is 0,9 werkplek per fte en op termijn willen we dit nog verlagen naar 0,7.' En ook hier gaat de rijksoverheid concentreren. 'We werken toe naar het concept van rijkskantoren, waarin verschillende rijksoverheidsorganisaties onder een dak komen. Dit betekent dat we de beschikbare voorraad efficiënter kunnen benutten. We gaan daarom de komende jaren bekijken welke panden we aanhouden en welke we moeten afstoten.'


Zie hier overheidsprojecten ingericht door Ahrend