C2C inkopen: zo doe je dat

De Cradle to Cradle-filosofie wint steeds meer terrein. Maar hoe breng je hem in de praktijk, bijvoorbeeld bij het inkopen van producten of diensten? Anne-Marie Bor, die bedrijven faciliteert op weg naar C2C en onlangs sprak op het C2C-Café, geeft 4 tips en aandachtspunten.

  • Kijk eerst welke C2C-principes aansluiten bij jouw organisatie, benadrukt Bor. ‘Wil je de kringloop van materialen bevorderen, richt je je op gezonde materialen of wil je het gebruik van hernieuwbare energie bevorderen? Van deze doelen kun je criteria afleiden die je kunt meenemen in de aanbesteding of inkoopprocedure.’ De C2C LeerCommunity, waaraan onder meer Ahrend deelnam, heeft een uitgebreide mindmap met C2C-aandachtspunten opgezet. 
  • Houd ook het grotere geheel in het oog. ‘Met het energiemanagement van een heel gebouw is energiewinst te halen, terwijl bijvoorbeeld de keuze van stoelen en tapijt de kwaliteit van het binnenmilieu beïnvloedt.’ 
  • C2C inkopen is erg gebaat bij innovatieve manieren van inkopen en aanbesteden. ‘Je kunt denken aan een leaseconstructie. Dan schaf je geen stoelen aan, maar zoek je een leverancier die ervoor zorgt dat alle medewerkers dertig jaar kunnen zitten. Ook is het nuttig om vooraf je licht op te steken bij het bedrijfsleven. Zo kun je optimaal inspelen op de nieuwste ontwikkelingen of zelfs via co-creatie samen je doel bereiken.’ 
  • Behalve voor de inkoopcriteria heeft C2C ook gevolgen voor de eigen organisatie en de samenwerking met leveranciers: ‘Als je als doel hebt om de kringloop te sluiten, dan kun je niet inkopen zonder rekening te houden met de gebruiks- en afdankfase. Dan zijn er misschien meerdere afdelingen en budgetten bij betrokken. Ook moeten verschillende afdelingen meer samenwerken, denk aan de afdelingen inkoop, facilitair beheer en afvalmanagement. De catering die je inkoopt, de verpakkingswijze die je kiest in de kantine en het afvalmanagement bepalen samen of afval weer grondstof wordt.’