Akoestiek in 6 vragen

Moderne kantoorpanden hebben zelden nog gangen met kamertjes – ze hebben open ruimtes om ontmoeting en samenwerking tussen collega’s te stimuleren. Prima, maar deze indeling zorgt wel voor meer geluid. Hoe voorkom je dat de medewerkers hiervan last hebben? Zes vragen aan Gijs van Wijk, adviseur op het gebied van 'Het andere Werken' en Huisvesting.

Tot wat voor geluidsproblemen leidt een moderne werkomgeving?
‘Mensen ergeren zich vooral aan het praten en bellen van collega’s, waardoor ze zich minder goed kunnen concentreren. En omdat het meer energie kost om in een rumoerige omgeving goed werk te leveren, is het slecht voor de productiviteit.’

Nemen bedrijven voldoende maatregelen?
‘De meeste bedrijven, architecten en inrichters zijn zich hiervan nog onvoldoende bewust. De akoestische kennis in Nederland is ontoereikend omdat we deze nieuwe geluidsproblemen niet in beeld hebben. De huidige richtlijnen zijn tientallen jaren geleden opgesteld voor mechanische geluiden, zoals printers en koelinstallaties. De meeste oplossingen in kantoren zijn daarom gericht op hoge en middelhoge tonen, niet op het lagere stemgeluid.’

Wat zou er moeten gebeuren? 
‘Bij nieuwbouw of renovatie moet je meteen bouwtechnische maatregelen nemen om het akoestisch comfort te regelen. Vaak is de akoestiek ondergeschikt: eerst wordt het huisvestingsplan gemaakt en vervolgens hangt men nog wat geluidsabsorberende panelen op. Maar zulke maatregelen achteraf hebben een marginaal effect.’

Kunt u een voorbeeld geven van een bouwtechnische oplossing? 
‘Het plafond is een basiselement om geluidsproblemen te lijf te gaan. Veel kantoren zijn gebouwd zonder goed akoestisch plafond. Er zijn nu steeds betere producten voor plafonds verkrijgbaar. Die zijn een paar euro per vierkante meter duurder, maar het is de moeite waard om daarin te investeren.’

Is alleen een goed plafond genoeg?
‘De beste oplossing is een goed plafond in combinatie met verticale oplossingen. Voor lage tonen zoals stemmen zijn absorberende panelen in combinatie met een glaswand een goede oplossing. Door een glaswand in een open ruimte te plaatsen, voorkom je dat gesprekken overal hoorbaar zijn. Glas is hard, dat houdt het geluid tegen. Vervolgens kun je het geluid uit de ruimte halen met die panelen.’

Zijn er nog andere zaken om op te letten?
‘Houd er bij het indelen van een gebouw rekening mee welke activiteiten elkaar negatief beïnvloeden. Zorg bijvoorbeeld dat de plekken waar collega’s elkaar kunnen ontmoeten niet vlak naast de werkplekken zijn waar mensen zich moeten concentreren. Want daar is geen akoestische maatregel tegen opgewassen.’

Q8 Benelux hoofdkantoor in Den Haag
Q8 Benelux is een project waarin bovenstaande vragen naar voren zijn gekomen en oplossingen voor concentratie en akoestiek zijn toegepast. Voor het nieuwe hoofdkantoor heeft D+Z architecten het interieurontwerp gemaakt. Ahrend leverde het meubilair.

Bekijk het project