Ahrend wint 'Green GOOD DESIGN Award' in categorie ondernemingen

Ahrend heeft wederom een belangrijke internationale duurzaamheidsprijs in de wacht gesleept. In de categorie 'ondernemingen' won de internationale inrichter de Green GOOD DESIGN Award.

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door het European Center for Architecture Art Design and Urban Studies en The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design. Eugène Sterken, Chief Commercial Officer van Ahrend is vooral ingenomen met de Award omdat deze betrekking heeft op de gehele bedrijfsvoering van Ahrend: "Dat wil zeggen dat niet alleen onze producten, maar juist onze bedrijfsprocessen en ons corporate beleid door deze gezaghebbende instituten als duurzaam worden beoordeeld."

Bij het toekennen van de prijs is vooral gekeken naar de wapenfeiten op het gebied van energiebesparing, toepassing van hernieuwbare energie, recycling, duurzaamheid en CO2-reductie. Op al deze gebieden heeft Ahrend een uitstekende staat van dienst.

  • MVO is een van de pijlers van de concernstrategie van Ahrend. Ahrend werkt volgens gecertificeerde systemen, zoals ISO, FSC, PEFC en EMAS. Sinds 1992 publiceert Ahrend milieuverslagen voor haar productielocaties.
  • Drie Ahrend-producten (de stoelen Ahrend 230 en Ahrend 2020 en de Ahrend 500-tafel) hebben een C2C-certificaat. Dit is een unicum in de Europese bedrijfstak. 35% van de omzet van Ahrend komt uit C2C-producten.
  • In maart 2011 ontving Ahrend de Cradle to Cradle Company Award in Berlijn. Ahrend kreeg deze Award voor uitmuntende prestaties op het gebied van de duurzaamheid van haar activiteiten. Ahrend is de enige inrichter ter wereld die deze prijs heeft gewonnen.
  • Ahrend reduceert haar energieverbruik sterk, onder meer door toepassing van het Next Life-programma: stoelen, kasten en tafels worden ingenomen en weer als nieuw gemaakt. Hiermee wordt een reductie van CO2-emissies tot 90% gerealiseerd.
  • Ahrend verlaagt ook het energieverbruik van haar klanten met doordacht inrichtingsadvies. Minder vierkante meters kantooroppervlak betekent minder muren, plafonds, vloeren, meubels, verlichting, energie en facilitaire diensten (zoals schoonmaken). Dit leidt tot structurele langetermijnbesparingen op de facilitaire en milieukosten (CO2): ? 3.450 per werkplek en een jaarlijkse CO2-reductie van 650 kg per werkplek.
  • Sinds 2008 gebruikt Ahrend alleen groene energie. Alle leaseauto's worden CO2- gecompenseerd, net als briefpost.
  • Ahrend past de nieuwste MVO-norm ISO 26000 toe. Ahrend heeft een substantiële bijdrage geleverd aan de realisatie van deze norm, die in november 2010 werd gepubliceerd. In 2011 is Ahrend direct gestart met het implementeren van deze richtlijnen wat in 2011 heeft geleid tot de eerste ISO 26000 zelfverklaring (http://www.nen.nl/web/Publicatieplatform.htm )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze concrete resultaten tonen wederom aan dat Ahrend vooroploopt op het gebied van duurzaam ondernemen in de breedste zin van het woord. Met het winnen van de Award bevestigt Ahrend dat de onderneming niet alleen in Nederland, maar ook internationaal deze koppositie bekleedt.

Over Cradle to Cradle
De Duitse chemicus dr Michael Braungart en de Amerikaanse architect William McDonough zijn de grondleggers van de Cradle to Cradle ('van wieg tot wieg')-filosofie. Deze houdt in dat er bij industriële productie idealiter geen afval wordt gecreëerd en dat de productkringlopen volledig worden gesloten. Producten en materialen moeten ofwel (in de biosfeer) worden verteerd, of (in de technosfeer) een nuttig volgend leven krijgen. Bij het ontwerpen van nieuwe Ahrend-producten staat het Cradle to Cradle-gedachtegoed centraal. Materialen en onderdelen zijn recyclebaar, het gebruik van bijvoorbeeld lijm, chroom, giftige stoffen en vloeibare lak wordt vermeden. Inmiddels komt ruim een derde van de omzet van Ahrend uit C2C-producten.