Aanlevering per boot voor Texelse school

Op Texel is één VO-school: De Hogeberg in Den Burg. In het nieuwe gebouw - 8.000 m2 groot met 1.000 leerlingen - is niet alleen onderwijsmeubilair en werkplekmeubilair geplaatst, ook maatwerk. Bijvoorbeeld een restaurant voor de opleiding Horeca en een Winkeltje voor Handel & Administratie.

In januari 2010 schreef OSG De Hogeberg een Europese aanbesteding uit voor de complete inrichting. Begin maart leverde Ahrend daarvoor de stukken aan, als één van de vijf aanbieders. Drie geselecteerde partijen werden in de gelegenheid gesteld om op Texel een presentatie te geven. Henk de Vries (directeur): 'Op basis van ontwerp, duurzaamheid, prijs en presentatie hebben we voor Ahrend gekozen. Zowel voor het eerste perceel voor het standaard meubilair als voor het tweede perceel waarbij het ging om maatwerk.' In april hakte de school de knoop door en voor het begin van het nieuwe schooljaar moest alles af zijn. Dat werd aanpoten! Peter Coelewij (Ahrend): 'Bijzonder was dat al het geleverde meubilair met de boot naar het eiland moest worden overgevaren. Alleen dat was al een uitdaging in de totale planning.'

Geen half werk

Peter Coelewij: 'Met een delegatie van de school hebben we eerst referentiebezoeken gedaan. Samen met de inrichtingscommissie van De Hogeberg hebben we het Horizon College en de Hogeschool van Amsterdam bezocht. Daarna werd het doorwerken. De complete inrichting hebben we gedaan, schoolsets, werkplekken voor docenten, tafels en stoelen voor de aula, kapstokken en verlichting, tot banken voor kleedruimtes van de gymzaal. En daarnaast het maatwerk. Het restaurant "Het Proefkonijn" voor de Horeca-afdeling ziet er écht uit als een restaurant in een gezellige uitgaansomgeving.'