Circulair standaardpakket

Het My Circular Future project van Stichting Duurzaam Geleerd heeft twee circulaire standaardpakketten, Rubber Duckie en Naar een duurzame school, ieder met een verschillend circulair thema.

Pakket Ruber Duckie:
Dit pakket  neemt de leerlingen mee in het productieproces van een badeendje. Badeendjes zijn heel populair bij peuters, pubers en volwassenen. Maar als je onderzoekt hoe en waar het eendje is geproduceerd en welke grondstoffen zijn gebruikt, realiseer je je dat het eendje eigenlijk toxisch en ongezond is. De leerling wordt uitgedaagd om mee te denken over de productie van een ‘gezonde’ badeend, waar we allemaal plezier aan beleven zonder nadelige effecten voor de mens en de natuur. Via deze link kun je meer informatie over het Ruber Duckie lespakket lezen op de website van Stichting Duurzaam Geleerd 

Pakket Naar een duurzame school:
Dit pakket gaat over hoe een school gezond kan worden. In deze module gaan de leerlingen onderzoeken wat duurzaamheid is en wat dat betekent voor hun school. Ze onderzoeken de huidige stand van zaken op hun school en kijken naar de toekomst. 

Download hieronder hoofdstuk 1 van het standaardpakket 'Naar een duurzame school'.

Contact