Scrum

Slim samenwerken: voor elke organisatie en elk team

Introductie

"Scrum", "Agile", "Activity Based Working"; deze termen zijn niet meer weg te denken uit het huidige bedrijfsleven. Meer en meer organisaties gaan werken op basis van Scrum, waardoor de behoefte aan een flexibele werkomgeving groeit. Hoe is Scrum op een slimme, concrete en bruikbare manier in te zetten en wat vraagt het van een werkomgeving? 

Scrum: wat is het?

De behoefte aan flexibele werkomgevingen en nieuwe manieren van werken neemt toe. Nieuwe methodes worden in veel organisaties omarmd. Eén van deze nieuwe en populaire werkmethodes is Scrum.

Bij Scrum zijn de teams volledig zelfsturend en ligt de focus op productieve, snelle en concrete output. Een Scrum-team bestaat uit drie rollen: een product owner, een master en natuurlijk het team zelf. Door te werken in miniprojecten (sprints) wordt er snel en concreet resultaat geleverd. Daarvoor is een flexibele en dynamische werkomgeving van belang. Hoe ziet dit eruit en hoe facilliteer een Scrum-proof werkomgeving als werkgever?  Wat vraagt Scrum van een werkomgeving?

Scrum valt of staat met de werkomgeving. Om succesvol te zijn met Scrum, moet de werkomgeving Agile op alle vlakken ondersteunen en teams op een zo productief en efficiënt mogelijke manier faciliteren. De fases in het proces moeten namelijk zichtbaar zijn, evenals de teamleden zelf.

De werkomgeving moet daarom flexibel zijn en zo dynamisch mogelijk meebewegen met het team en het project. Bij Scrum zijn de meetings kort, efficiënt pro-actief en staand.

Zo moet de "Daily Stand Up" (de dagelijkse bijeenkomst) met sta-tafels gefaciliteerd worden en moeten er naast dynamische meeting ruimtes ook concentratieplekken gefaciliteerd worden. Must haves voor Scrum in de werkomgeving zijn daarom flexibele ruimtes voor samenwerking, concentratieplekken, whiteboards, scrum-wanden, videowanden, post-its, stiften etc.

Hoe creëer je een Scrum-proof werkomgeving?

 • Creëer dynamische werk- en overlegplekken;
 • Zorg voor een flexibele inrichting. Door verschillende Scrum teams moet er ingespeeld kunnen worden op veranderering in bezetting;
 • Combineer individuele en Scrum (groeps)werkplekken;
 • Zorg voor aparte concentratieplekken.

Hoe u dit doet? Wij helpen graag! Neem contact op.

"Inspelen op verandering is belangrijker dan het volgen van een plan."

Voordelen van Scrum in de werkomgeving

 • Door interactie verhoogt de effectiviteit van het team aanzienlijk;
 • Verhoogt het werkplezier en daarmee productiviteit; 
 • Iedere 2-4 weken kan er een project opgeleverd worden;
 • Inzicht en transparantie van collega’s met betrekking tot de voortgang van het project;
 • Alleen uitbouwen wat daadwerkelijk nodig is.

Meer informatie

 

Wij denken graag met u mee

 • Heeft u vragen?
 • Wilt u meer informatie?

Contact